Binnenstad Tienen wordt zone 30

20
april
2017

De hele binnenstad van Tienen, met uitzondering van de Leuvenselaan, wordt een zone 30. Met deze maatregel wordt rekening gehouden met gemengd verkeer, wordt doorgaand verkeer aangemoedigd om de binnenstad te vermijden en verkleint de kans op ongevallen. De stad Tienen lanceert een sensibiliseringscampagne.

Auto’s,   autobussen,   bromfietsen,   fietsers,   voetgangers ... Allemaal  maken  ze  gebruik  van  de  weg  en  moeten ze rekening  houden met elkaar. In  een  centrum  zoals  dat  van  Tienen,  met  smalle  straten en vaak eenrichtingsverkeer, is dit niet altijd evident. "Door een snelheidsbeperking van 30 km/uur in te voeren, verlaagt de kans op ongevallen", licht schepen van mobiliteit Tom Roovers toe. "Je hebt meer tijd om te reageren en gevaarlijke situaties te voorkomen. Je remafstand is kleiner en de gevolgen van een ongeval zijn minder ernstig. Een  lagere  snelheid  geeft  bestuurders de mogelijkheid om hoffelijk te zijn voor fietsers en voetgangers. Bovendien zal de zone  30  doorgaand  verkeer  ook  aanmoedigen   om   de   binnenstad   te   vermijden en  gebruik  te  maken  van  de  Vesten."

In een zone 30 gelden dezelfde verkeersregels als erbuiten, alleen is de toegelaten snelheid beperkt. Fietsers en voetgangers dienen zich, net zoals automobilisten, aan de wegcode te houden. Zebrapaden moeten er in principe niet voorzien worden, al blijven de bestaande zebrapaden voorlopig behouden. "We gaan dit evalueren, maar zullen ook in de toekomst op locaties waar de behoefte aan oversteken sterk geconcentreerd is (zoals bv. aan scholen) zebrapaden blijven voorzien. Om de schoolomgeving extra onder de aandacht te brengen, gaan we er de bekende Octopuspalen aanbrengen", aldus Tom Roovers.

De stad Tienen start nu met een sensibiliseringscampagne voor de zone 30. Volgende week worden er 4.000 brochures verdeeld via de scholen in Tienen. Met advertenties in een huis-aan-huisblad en op Facebook wordt de ruimere regio geïnformeerd.

De invoering van de zone 30 sluit aan bij één van de Tien Werken om van Tienen een fietsvriendelijke stad te maken. Al zijn er nog meer initiatieven. Recent kreeg het Vianderdomein een nieuwe fietsenstalling. Binnen de ruilverkaveling Willebringen werd een breed betonnen fietspad aangelegd tussen de rotonde aan de Grijpenlaan en de Vondelstraat in Kumtich. Binnenkort vertrekt er aan deze rotonde ook een fietspad over de Molenbergweg naar de Maalderijweg, en één naar Kasteelveld, richting Oorbeek. Daarnaast wordt bij de heraanleg van de Vesten aan beide zijden van de weg een breed dubbelrichtingsfietspad voorzien en worden er ook veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers gemaakt.