Nieuw buurtenreglement voor meer buurtinitiatieven

3
juli
2017

Een sterk gemeenschapsgevoel is de hoeksteen van een warme samenleving. Hoe meer beweging in buurten, hoe beter. De stad Tienen wil haar inwoners actief stimuleren in het nemen van initiatieven die het samenleven in buurten aangenamer maken en de bewoners dichter bij elkaar brengen. Daarom is het nieuwe buurtenreglement een eerste belangrijke stap. Voortaan kunnen buurten drie keer per jaar een toelage voor een buurtinitiatief aanvragen.

Drie van de ‘Tien werken' die voortkomen uit het participatietraject van 'De Tien' stimuleren de bewoners om samen initiatieven te nemen: ‘De Tienenaar geeft alles wat grijs is kleur’, ‘De Tienenaar neemt pleinen en straten in’ en ‘De Tienenaars maken samen hun stad’.

Tijdens de buurtbabbels van vorig jaar en het overleg met organisatoren van buurtfeesten, kwam vooral de vraag naar meer keuzemogelijkheden op maat van de buurt naar boven. Het stadsbestuur vindt het ook belangrijk om mensen in zoveel mogelijk buurten bij elkaar te brengen voor verschillende activiteiten. Daarom werd het ‘Reglement voor toelages gemeenschapsvorming’ in een nieuw jasje gestoken.

Nu kunnen kleine buurtinitiatieven tot drie keer per jaar een toelage tussen de 100 en 150 euro aanvragen. Voor een klein buurtinitiatief zijn er 20 inwoners nodig. Dit kan een wandeling door de eigen wijk zijn, een lezing of tentoonstelling, een opruimactie, een circusworkshop, een huiskamerconcert, een bebloemingsactie, een nieuwjaarsreceptie of een klein buurtfeest … Als overgangsmaatregel werd beslist om de reeds ingediende aanvragen voor een straatfeest te laten gelden als de eerste aanvraag binnen het vernieuwde reglement. De buurten kunnen dan nog een toelage voor twee extra initiatieven aanvragen.

Naast deze kleine buurtinitiatieven zijn er ook de grote buurtinitiatieven. Dit zijn bij de cultuurraad aangesloten dorpsverenigingen, een tijdelijke groepering van inwoners (min. 200 personen) of plaatselijke verenigingen (min. 5 verenigingen aangesloten bij een Tiense adviesraad). Zij kunnen jaarlijks een toelage tussen 1.000 en 2.000 euro aanvragen.

Ontmoetingscentra verdienen een structurele ondersteuning omdat ze ruimte creëren om allerhande activiteiten mogelijk te maken voor verenigingen en burgers. Deze toelage bedraagt 2.000 euro per vzw.