Groenten oogsten uit de StadsAkker

10
april
2017

Aan de rand van Tienen, in de groenzone rond Campus Sint-Jan en het Sociaal Huis, staat een nieuw stadslandbouwproject in de steigers: de StadsAkker. Op de StadsAkker zal je groenten, kruiden en kleinfruit kunnen oogsten die door stadsboer Wannes Suttels op een ecologische manier werden geteeld.

Samen met het OCMW Tienen, het Regionaal Ziekenhuis Tienen en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland ontwikkelt RISO Vlaams-Brabant de ‘StadsAkker’. De StadsAkker werkt volgens het principe van zelfoogst. Je koopt aan het begin van het seizoen een oogstaandeel en draagt zo bij aan de werkingskosten van de akker. In ruil kan je het hele jaar groenten, kruiden en kleinfruit oogsten die door stadsboer Wannes Suttels op een ecologische manier werden geteeld.

Daarnaast wordt de StadsAkker ook een ontmoetingsplek waar men kan rustig verpozen. Op de site komen wandelpaden, een boomgaard, bloemrijke hooilanden en picknick- en speelzones. Samen met het Regionaal Ziekenhuis Tienen wordt bekeken hoe dit ook een meerwaarde kan betekenen voor de patiëntenpopulatie.

Op de akker zal je meer te weten komen over gezonde voeding, het telen van groenten, enz. via workshops, lezingen, rondleidingen en infosessies. Speciaal voor de scholen uit de regio wordt een educatief aanbod op maat ontwikkeld.

Inschrijven

Inschrijven kan via www.stadsakker.be, of via een invulformulier beschikbaar in de kantoren van RISO in de Grote Bergstraat 21 in Tienen. Omdat het een startjaar is, worden aangepaste prijzen gehanteerd:

  • volwassenen (> 16 jaar): 200 euro (= 0,55 euro per dag
  • kinderen: leeftijd x 12 euro (Bv. een kind van 4 jaar betaalt 18 euro)
  • voor gezinnen met meer dan 3 kinderen: jongste kinderen gratis
  • sociaal tarief*: 75 euro voor volwassenen

*Komen in aanmerking voor een sociaal tarief: huurders van een sociale woonmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor, personen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van een mutualiteit en cliënten van het OCMW.

Officiële opening en Akkertoeren

Op zondag 21 mei '17 wordt de StadsAkker officieel geopend met workshops voor jong en oud, rondleidingen en een muzikale omkadering. Je bent welkom tussen 14.00 en 18.00 uur op de akkersite aan de achterzijde van het ziekenhuis.

Wie interesse heeft om als oogster in te stappen in het project, is welkom op de Akkertoer, een rondleiding door de stadsboer, op zaterdag 22 april en woensdag 3 mei '17. Vertrek om 14.00 uur aan de achterzijde van het Sint-Jansziekenhuis.

Initiatiefnemers

De StadsAkker is een project van RISO Vlaams-Brabant i.s.m. Regionaal Landschap Zuid-Hageland, OCMW Tienen, stad Tienen, RZ Tienen, Bond Beter Leefmilieu, Centrum voor Basiseducatie Leuven-Hageland, Ecolife, Erm ’n Erm, Tiense Wereldvrouwen, Velt, Wervel, Wijkgezondheidscentrum Vierkappes, Vormingplus Oost-Brabant, DoK Tienen, Kringwinkel Hageland, Logo Oost-Brabant, Amerant, KU Leuven, Oksigenlab en de Sociale Innovatiefabriek.