Ontwerpplannen nieuwe Grote Markt klaar

13
juni
2017

Na twee jaar luisteren, overleggen en plannen, is het ontwerp voor de heraanleg van de Grote Markt klaar. Het grootste plein van Tienen zal de komende jaren omgevormd worden tot een toegankelijke, groene en levendige ontmoetingsplek. De eerste fase van de werken wordt gepland vanaf februari 2018.

"Aan het nieuwe ontwerp voor de Grote Markt ging heel wat overleg vooraf", vertelt schepen van openbare werken Eddy Poffé. "Tijdens een participatietraject en verschillende werkgroepen werden horecazaken, gebruikers, marktkramers en andere betrokkenen geconsulteerd. Het resulteerde in een ontwerpplan dat een mooi evenwicht tussen de verschillende noden en functionaliteiten bewaart."

De nieuwe Grote Markt wordt in de eerste plaats een toegankelijke plek. Verkeer is enkel mogelijk aan de zijde van de muziekacademie. Ter hoogte van de horecazaken verdwijnt het straatgedeelte. De bushalte van De Lijn verhuist naar een locatie achter het Heldensquare. De parking blijft behouden en zal plaats bieden aan 72 wagens. Daarnaast worden er achter de kerk twee staanplaatsen voor taxi's voorzien en krijgen alle toegangswegen naar de Grote Markt fietsenstallingen.

KerktuinTienen is een stad van markten en uiteraard wordt hiermee rekening gehouden. In overleg met de marktkramers krijgt de dinsdagmarkt een andere opstelling, bv. rug aan rug in de Nieuwstraat zodat de gevels van de handelszaken vrij blijven. Evenementen zoals Suikerrock kunnen nog steeds plaatsvinden op de Grote Markt. 

De Grote Markt moet een ontmoetingsplek worden waarbij verschillende pleintjes of zones een mooi geheel vormen. Rondom de kerk komt er een kerktuin met een grote diversiteit aan hoge en lage begroeiing. De zieke kastanjebomen rondom het Heldensquare worden vervangen, de gezonde bomen blijven behouden. De kerktuin wordt opgeluisterd met kunstwerken. Zo krijgen ook de beelden van de huidige fontein hier een nieuwe bestemming. De omranding gebeurt deels met hekwerk, deels met banken. Enkele strategische doorsteken verbinden de kerktuin met de andere zones in het ontwerp.

Er wordt gekozen voor streekeigen materialen. Zo zal er Tiense kwartsiet gebruikt worden in de kerktuin. Recent werd er aan het standbeeld van de 'Groene Jef' een proefvak aangelegd. Zo krijgen we al een voorproefje van hoe de tuin er binnenkort uit zal zien.

Diagonaal over de Grote Markt komt er een doorsteek van de Leuvensestraat naar de Nieuwstraat. Voor deze doorsteek wordt, net zoals voor de terrassen en de aangrenzende voetgangerszone, gebruikgemaakt van gezaagde kasseien, toegankelijk voor minder mobiele mensen en, menig vrouw zal het graag horen, hakschoen vriendelijk.

TerrassenTer hoogte van de horecazaken komen er uniforme terrassen. De uitbaters zullen hiervoor tussen drie types van luifels en terrassen kunnen kiezen. De terrassen worden afgebakend met multifunctionele palen en een groenzone die tijdens de zomer als terras ingenomen kan worden, maar bv. ook dienst kan doen voor de marktkramen met verswaren.

De Schapenmarkt voor de circusschool wordt een kleiner evenementenplein met waterpartij, omzoomd door verlichtingspalen.

"Door de Grote Markt te ontwikkelen als een verzameling van mooie en levendige plekken die elkaar versterken, ontstaan ruimtes die het hele stadscentrum activeren", licht Aline Neirynck van het ontwerpbureau 51N4E toe. "Nog voor het bouwverlof zal de bouwaanvraag ingediend worden zodat de werken in februari 2018 van start kunnen gaan. Tijdens de eerste fase zal de kerktuin aangelegd worden en komt de Kalkmarkt aan bod. Vanaf januari 2019 zal de heraanleg van de Grote Markt zelf gebeuren."

Met de heraanleg van de Grote Markt krijgt één van de Tien Werken 'Van Grote Markt naar gezellige markt' uitvoering. 

Schapenmarkt

 

 

 

Contact