Initiatieven voor meer Tienen

Een 50-tal Tiense ambassadeurs zijn druk in de weer geweest om gesprekken te voeren met vrienden, familie, collega’s, klanten, … Hun doel? Mensen warm maken om een of meerdere Werken mee vorm te geven die hen na aan het hart liggen. Ofwel individueel, ofwel in samenwerking met een vereniging, bedrijf of de stad zelf. Ook de stad laat zich niet onbetuigd. De volgende jaren zullen de Tien Werken verweven worden in de beleidsplannen van de stad.

Hierbij alvast enkele voorbeelden ter inspiratie ...