Pand 10 uit de startblokken

30
juni
2017

In Tienen beweegt er heel wat: cocreatie en burgerparticipatie zijn belangrijke pijlers van het beleid van de stad. In dat kader ging de stad Tienen een overeenkomst aan met de NMBS voor het gebruik van het stationsbuffet. Dit pand wordt ter beschikking gesteld aan diverse burgerinitiatieven, met opgewekTienen als voortrekker. ‘Pand 10’ schiet uit de startblokken …

De stad Tienen wil burgerinitiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. Omdat deze al langer vragende partij waren naar een centrale ontmoetingsplaats, ging de stad op zoek naar een geschikte locatie. Deze werd gevonden in het voormalige stationsbuffet dat al geruime tijd leeg staat.

Van buffet naar burgerinitiatief

De stad Tienen sloot een overeenkomst af met de NMBS voor het gebruik van de ruimte, in afwachting van de renovatie van het volledige stationsgebouw. Het pand zal heringericht en aangepast worden tot ‘Pand 10’, een open huis voor burger- en buurtinitiatieven waaruit onder meer een buurtwerking in de stationsomgeving kan groeien. In ‘Pand 10’ kunnen groepen en initiatieven terecht voor praktische ondersteuning: het delen van tips en kennis, doorverwijzen naar de juiste instanties, vergaderruimte … De activiteiten die van hieruit zullen ontstaan versterken de samenhorigheid, spelen in op duurzaamheid of op één van de tien werken uit het traject ‘De Tien’.

Met de overhandiging van de sleutels van het stationsbuffet aan opgewekTienen, kunnen de samenwerkende verenigingen starten met de transformatie van de ruimte tot ‘Pand 10’. Het initiatief van dit project gaat uit van OpgewekTienen i.s.m. Repaircafé Tienen, kunstenaars Margit Loedts en Julie Lenaerts, de stationsbuurt, TienenTroef, TienenHelpt, Jeugdwerking Erm ’n Erm, Fietsersbond Tienen, Klimaatalliantie Tienen en Hoplinter. Deze laatste zal tijdens de zomervakantie gedurende 5 zaterdagen en zondagen een pop-upbar in ‘Pand 10’ uitbaten.

‘Pand 10’ wil het vuur in de stad verder aanwakkeren. Het moet een plek worden voor en door Tienenaars. Vanaf 1 juli start de inrichting. Iedereen is welkom om mee te helpen. Heb je zin om mee vorm te geven aan ‘Pand 10’, of heb je een idee voor een activiteit? Geef dan een seintje via welkom@pand10.be of gsm 0498 68 44 10.

De officiële opening is voorzien op vrijdag 28 juli ’17 om 20.00 uur. De Kweikersdag op 10 oktober ’17 vindt plaats in en rond ‘Pand 10’.