Wat is De Tien?

Misschien heb je het al gemerkt: er waait een frisse wind door onze stad. Daar zit De Tien ongetwijfeld voor iets tussen … Het is niet voor niets een veranderproject voor en door Tienenaars!

Wat voorafging

De afgelopen maanden staken meer dan 100 Tienenaars (burgers, 10-jarigen, stadsmedewerkers en stadsbestuur) de koppen bij elkaar tijdens interactieve brainstormsessies, ook wel ‘Tienenlabs’ genoemd. De uitdaging was telkens om een antwoord te formuleren op volgende prangende vragen: wat kunnen we zelf ondernemen als Tienenaar om onze stad nog meer leefbaar en bruisend te maken? Welke beloftes kunnen we vandaag doen aan onze kinderen om ze te laten opgroeien in een leuke en hippe stad?

Trots op de tien werken

We verzamelden alle ideeën en vertaalden die samen naar 10 concrete actiepunten, boordevol engagement: de Tien Werken. De realisatie van deze Tien Werken wordt de komende tien jaar nauwlettend in het oog gehouden door een tof clubje van tienjarigen. Zij hebben elk hun engagement voor Tienen bepaald en groeien als het ware mee op met het project. Ze vormen ook het uithangbord van de communicatiecampagne.